Nieuwbouw productiebedrijf AmersfoortBerg Vitens

Onderdeel van de locatie AmersfoortBerg is de monumentale watertoren. Wegens de uitbreiding is het niet meer mogelijk alle voorzieningen te huisvesten in de watertoren. Hiervoor is gekozen voor een uitbreiding aan de bestaande reinwaterkelders.

IA Groep heeft een ontwerp gemaakt van de uitbreiding voor het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging.