Brede school St. Martinus Oud-Zevenaar

Brede school St. Martinus is een transparante en overzichtelijke school met een huiselijke sfeer. De brede school heeft een centraal hart dat zich opent naar de omgeving als een uitnodigend gebaar. Vanuit de aula is rondom zicht op het onderwijs in de lokalen en op het groen in de omgeving. Naast de aula ligt het speellokaal. Door het koppelen van beide ruimten ontstaat een grote ruimte voor voorstellingen. De trap doet hierbij dienst als tribune. Aan de aula grenzen twee leerpleinen: dynamische plekken waar leerlingen uit verschillende klassen elkaar ontmoeten en die tevens gebruikt worden voor de buitenschoolse opvang. In de school zijn diverse werkvormen mogelijk. Naast klassikaal werken is er meer ruimte voor individueel onderwijs of het samenwerken in groepen. Er valt van alles te ontdekken, bijvoorbeeld in de mediatheek of in het theater. Doorlopende leerlijnen zijn niet geforceerd, maar vanzelfsprekend, omdat school en kinderdagopvang echt één zijn. Het kleurconcept is bepaald vanuit de visie van het team ‘natuurlijk, ontmoeten en huiselijk’. De lokalen zijn voorzien van een eigen herkenbare inrichting en kleur. Er is bovendien veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout.

Het opvallend gekleurde speellokaal vormt een geheel met de speelruimte buiten. De kinderen spelen en ontdekken samen onder de bomen op het grote speelplein. Het uitgangspunt voor het ontwerp van de buitenruimte was het behoud van de kwaliteiten van het bestaande groen. Het gebouw is hierdoor in twee lagen ontworpen. Een groot deel van het terrein is opgehoogd, maar niet ter plaatse van bomen. Hierdoor zijn speelse hoogteverschillen ontstaan.

In overleg met de opdrachtgever en gebruikers zijn bewuste keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Hoewel er geen extra budget was, is het gelukt veel extra’s te realiseren die zowel de duurzaamheid als de onderwijskwaliteit ten goede komen, waaronder een zeer energiezuinige luchtbehandelingsinstallatie met wtw, een verbeterde luchtkwaliteit, volledig automatische zonwering en een lage temperatuur vloerverwarming. Het gehele gebouw is uitgevoerd als flexibel casco zonder dragende wanden tussen de lokalen, gericht op toekomstige veranderingen in het onderwijs.

In het kader van de exploitatielasten en onderhoud is gekozen voor degelijke, onderhoudsvrije afwerkingen in het interieur en een robuust bakstenen exterieur. In combinatie met het moderne, energiezuinige installatieontwerp worden de beheerskosten zo veel mogelijk beperkt. Het project is uitgevoerd als total engineering opdracht.