Brede school Kindcampus Grootstal Nijmegen

Kindcampus Grootstal is een brede school met een basisschool (De Kleine Wereld), buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, kinderdagopvang (KION) en opvang voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking (Stichting Dichterbij/ Kleur). Het is het eerste schoolgebouw in Nederland, waarbij het bestuur zelf eigenaar is van het gebouw. Dit is mogelijk gemaakt met de door decentralisatie van overheidsgelden naar het schoolbestuur.

Het ontwerp moest binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur van rechthoekige stratenpatronen en gebouwen worden opgenomen. Het gebouw voegt zich met zijn eenvoudige vorm goed in de context van de naoorlogse woonwijk. Op subtiele wijze is het een verfrissende impuls en een markant herkenningspunt in de wijk.

Het gebouw wordt gevormd door een activiteitenhart dat georiënteerd is op het naast gelegen park en schoolplein. In dit transparante hart huisvest een tribunetrap en speellokaal met daar omheen werkplekken waar de kinderen/leerlingen van diverse leeftijden elkaar ontmoeten en waar zij leren samen spelen en samenwerken. Hierdoor wordt een optimale verbinding gemaakt tussen opvang en onderwijs. Om het hart heen zijn de ruimtes van de verschillende gebruikers gegroepeerd in een omhelzende U-vorm van robuust metselwerk. Deze U-vorm wordt doorbroken door vrolijke gekleurde erkers bekleed met verschillende kleuren geveldelen. Dit versterkt de identiteit en herkenning van de verschillende gebruikers.

Ook alle kennis in het gebouw (bijvoorbeeld op het gebied van zorg, taal- en spraakontwikkeling, en fysiotherapie) is gegroepeerd in een kenniscentrum en een gezamenlijke pauzeruimte met uitzicht op het schoolplein.