Brede school De Geldershof Lent

In het oude centrum van het dorp Lent ligt de nieuwe brede school de Geldershof, met basisschool en kinderopvang. Het gebouw is ontworpen als een u-vorm met de open zijde gericht op één van de doorgaande wegen van Lent. De openheid van deze voorzijde en de doorstekende gebouwvleugels maken een verwelkomend gebaar. Dit wordt nog versterkt omdat één van de onderwijsvleugels is opengedraaid zodat hij evenwijdig ligt aan de naastgelegen weg. De rug van de u-vorm wordt gevormd door een bakstenen gevel met daarin een ruitpatroon en geglazuurde stenen. De binnenzijde krijgt een warm karakter door oker kleurige gevelbekleding die van buiten naar binnen doorloopt.

Het gebouw bestaat uit twee onderwijsvleugels in twee bouwlagen, welke in de centrale ruimte met elkaar verbonden zijn met een tribunetrap. Op de begane grond zijn kinderopvang en onderbouw gesitueerd, op de verdieping de middenbouw en bovenbouw, elk in één vleugel. De lokalen van ieder domein worden ontsloten door een grote ruimte waar de leerlingen op diverse plekken in groepjes of individueel kunnen werken. In het verbindende gebouwdeel tussen de twee vleugels zijn steeds algemene functies gesitueerd zoals toiletten, kantoren en de schoolkeuken.

Middenin de transparante voorgevel in de openzijde van de U-vorm ligt het extra hoge multifunctionele speellokaal dat aan de centrale ruimte te koppelen is met een panelenwand. Daar bovenop is een speciaal daarvoor geoutilleerde technieklokaal met dakterras gerealiseerd. Deze ruimtes vormen samen één object.

Brede school de Geldershof is een frisse school (klasse B) en een duurzame school (epc = 0,9).