Planuitwerking

Brede school Kindcampus Grootstal Nijmegen

Kindcampus Grootstal is een brede school met een basisschool (De Kleine Wereld), buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, kinderdagopvang (KION) en opvang voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking (Stichting Dichterbij/ Kleur). Het is het eerste schoolgebouw in Nederland, waarbij het bestuur zelf eigenaar is van het gebouw. Dit is mogelijk gemaakt met de door decentralisatie van overheidsgelden naar het schoolbestuur.

Het ontwerp moest binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur van rechthoekige stratenpatronen en gebouwen worden opgenomen. Het gebouw voegt zich met zijn eenvoudige vorm goed in de context van de naoorlogse woonwijk. Op subtiele wijze is het een verfrissende impuls en een markant herkenningspunt in de wijk.

Het gebouw wordt gevormd door een activiteitenhart dat georiënteerd is op het naast gelegen park en schoolplein. In dit transparante hart huisvest een tribunetrap en speellokaal met daar omheen werkplekken waar de kinderen/leerlingen van diverse leeftijden elkaar ontmoeten en waar zij leren samen spelen en samenwerken. Hierdoor wordt een optimale verbinding gemaakt tussen opvang en onderwijs. Om het hart heen zijn de ruimtes van de verschillende gebruikers gegroepeerd in een omhelzende U-vorm van robuust metselwerk. Deze U-vorm wordt doorbroken door vrolijke gekleurde erkers bekleed met verschillende kleuren geveldelen. Dit versterkt de identiteit en herkenning van de verschillende gebruikers.

Ook alle kennis in het gebouw (bijvoorbeeld op het gebied van zorg, taal- en spraakontwikkeling, en fysiotherapie) is gegroepeerd in een kenniscentrum en een gezamenlijke pauzeruimte met uitzicht op het schoolplein.

Brede school De Geldershof Lent

In het oude centrum van het dorp Lent ligt de nieuwe brede school de Geldershof, met basisschool en kinderopvang. Het gebouw is ontworpen als een u-vorm met de open zijde gericht op één van de doorgaande wegen van Lent. De openheid van deze voorzijde en de doorstekende gebouwvleugels maken een verwelkomend gebaar. Dit wordt nog versterkt omdat één van de onderwijsvleugels is opengedraaid zodat hij evenwijdig ligt aan de naastgelegen weg. De rug van de u-vorm wordt gevormd door een bakstenen gevel met daarin een ruitpatroon en geglazuurde stenen. De binnenzijde krijgt een warm karakter door oker kleurige gevelbekleding die van buiten naar binnen doorloopt.

Het gebouw bestaat uit twee onderwijsvleugels in twee bouwlagen, welke in de centrale ruimte met elkaar verbonden zijn met een tribunetrap. Op de begane grond zijn kinderopvang en onderbouw gesitueerd, op de verdieping de middenbouw en bovenbouw, elk in één vleugel. De lokalen van ieder domein worden ontsloten door een grote ruimte waar de leerlingen op diverse plekken in groepjes of individueel kunnen werken. In het verbindende gebouwdeel tussen de twee vleugels zijn steeds algemene functies gesitueerd zoals toiletten, kantoren en de schoolkeuken.

Middenin de transparante voorgevel in de openzijde van de U-vorm ligt het extra hoge multifunctionele speellokaal dat aan de centrale ruimte te koppelen is met een panelenwand. Daar bovenop is een speciaal daarvoor geoutilleerde technieklokaal met dakterras gerealiseerd. Deze ruimtes vormen samen één object.

Brede school de Geldershof is een frisse school (klasse B) en een duurzame school (epc = 0,9).

Bedrijfsgebouw Klinipath Duiven

IA Groep heeft een integraal ontwerp gemaakt voor het nieuwe kantoorgebouw Klinipath in Duiven. Het gebouw is gelegen op een nieuw bedrijventerrein waar enkele bijzondere stedenbouwkundige randvoorwaarden gelden. In de uitwerking van het ontwerp is extra aandacht besteed aan duurzaamheid.

De vorm van de kavel en de eis van maximale bebouwing waren aanleiding tot het ontwerpen van twee volumes die ieder hun eigen richting hebben. Het ene volume bevat het magazijn en is van de doorgaande weg af gericht, terwijl het andere volume met kantoorruimtes zich expressief op de hoek van het kavel presenteert. Onder de kantoren op de begane grond bevinden zich, naast de entree en presentatieruimte, laboratoria en verwerkingsruimten. Door zijn ligging op de hoek van een bebouwingsvlak krijgen veel van de kantoorruimtes een fraai uitzicht op het groen. Aan de achterzijde kijken de directiekantoren en de kantine met bijbehorend balkon uit over het agrarische landschap van De Eng. De keramische gevelbekleding, in een speciale roodpaars gesmoorde kleur, sluit aan bij de traditionele materialen van de nabijgelegen boerderijen.

8 Patiowoningen PWA laan (CPO)

Het plan bestaat uit 15 patiowoningen, verdeelt over twee locaties, gelegen in een oude wijk in Apeldoorn. Op één locatie zijn acht geschakelde woningen gerealiseerd. Zes woningen zijn georiënteerd naar de straat en twee woningen zijn georiënteerd op het achterliggende park. Dit is gedaan om de repetitie van het straatbeeld te onderbreken. De zeven woningen op de andere locatie zijn niet gerealiseerd.

De patiowoningen hebben op de begane grond een programma van 160m2 bruto vloer oppervlak. Het programma van eisen past qua maat en schaal slecht in de bestaande context. Dit probleem is opgelost door het belangrijkste programma (entree, woonkamer en keuken) onder te brengen in een traditioneel gevormd huisje met een zadelkap. Deze hoofdbebouwing krijgt de meeste aandacht en is uitgevoerd in drie kleuren rode baksteen. Het overige programma op de begane grond is ondergebracht in de secundaire bebouwing en uitgevoerd in een witte steen. Deze secundaire bebouwing verbindt de hoofdbebouwingen met elkaar.

Diverse traditionele elementen, zoals erkers, dakkapellen en luifels, zijn op een hedendaagse manier verwerkt in de nieuwbouw.