Planuitwerking

Kantoor Westervoortsedijk Arnhem

Dit gebouw is ontworpen voor Ingenieursburo Arnhem en het is jarenlang thuishaven geweest voor ons bureau.

Bij de verkoop van het pand aan Vivare ging IA Groep naar Duiven en functioneert het pand nu als back-office voor de woningbouwcorporatie.

De kantoorfuncties zijn aan de voorzijde gegroepeerd in het glazen volume met het grote overstek, gericht op het uitzicht naar de rivier. Een gigantische vide verbindt de verdiepingen visueel. Service elementen zoals trap, lift, toiletten en archieven zijn achter de grote muur geplaatst.

Jachthaven De Eemhof

Net over de dijk bij vakantiepark De Eemhof (Center Parcs) te Spakenburg is de bestaande jachthaven uitgebreid met 100 recreatiewoningen, een havenkantoor met ambtswoningen en 1000m2 commerciële ruimte met o.a. een restaurant en wellness. Het bestaat uit vier appartementsgebouwen tot vier lagen en twee torens op de uiteinden met zes verdiepingen.

De architectuur is geïnspireerd op Port Grimaud aan de Côte d’Azur in Frankrijk. Om de mediterrane uitstraling te creëren zijn de plattegronden, daken en gevels verspringend, wat een aanleiding geeft om de beuken een variërende uitstraling te geven. De afwerking bestaat uit Ecopiedra, drie kleuren metselwerk en stucwerk.

Langs de bouwblokken loopt een boulevard die uitkijkt over de nieuwe jachthaven. Omdat het waterniveau kan stijgen staan de appartementen op een terp. Het parkeerterrein is achter het dijkblok gelegen. Tussen de oude en nieuwe jachthaven is een verbinding verkregen door doorkijken te maken.

Drinkwaterproductiebedrijf Westerterp

Drinkwaterproductiebedrijf Westerterp is een buffer voor het drinkwater in Almere. Almere wil in de toekomst sterk uitbreiden met het aantal huishoudens. Om de nieuwe huishoudens te voorzien van drinkwater wordt de capaciteit van de kelders uitgebreid. Het bestaande gebouw heeft een pompenruimte en twee reinwaterkelders. De uitbreiding bevat een losstaand gebouw bestaande uit twee reinwaterkelders en een tussengebouw. De reinwaterkelders hebben elk een inhoud van 5000 m3. Het tussengebouw geeft toegang tot beide kelders en dient tevens als verzamelgebouw voor inkomende leidingen. Het gebouw, geheel vervaardigd uit beton, is aangeaard. Hierdoor past het gebouw in het bestaande landschap. Door de entree van het gebouw te benadrukken zijn er twee hoge betonnen wanden geplaatst. Tussen deze betonnen wanden komen, onder de entree, de leidingen binnen. Om te garanderen dat het talud niet verzakt, heeft IA Groep onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. Hieruit blijkt dat de het talud meer dan 500 mm zal zakken over een periode van 10 jaar. Door het realiseren van een taludplaat wordt dit voorkomen.

Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd

Vitens heeft een vergunning om oevergrondwater te winnen in het waterwingebied Vechterweerd, op de zuidoever van de Vecht in de gemeente Dalfsen.

Factor Architecten en IA Groep hebben voor deze locatie het integrale ontwerp gemaakt. Ook toekomstige uitbreiding (een tweede gebouw) is al mee ontworpen in een totaalconcept. Het uitgangspunt voor het ontwerp is de landschappelijke inpassing. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt het landschapsdak ervaren. De vleugels van het gebouw tillen het maaiveld omhoog en gaan een relatie aan met de dijken van de Vecht. In de gevel zijn natuurlijke materialen toegepast, om zo de relatie met de omgeving aan te gaan. De gevel is onderhoudsvrij. De houten kolommenstructuur geeft een natuurlijke uitstraling en door de grofheid van de kolommen oogt het gebouw minder kolossaal. Daarnaast zorgen de kolommen voor veiligheid bij het betreden van het dak. Door de ronde vormen en eenvoud in materialen ontslaat een verrijking van het landschap.

Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen. Hierdoor worden flora en fauna gestimuleerd en wordt de natuurontwikkeling versterkt. Door een natuurlijke afscheiding met het gebouw en terreinbeheer zal er geen fauna in de buurt van het gebouw komen. De grove grassen op het dak vragen weinig onderhoud en leven op schrale gronden. Hierdoor groeit er geen onkruid en is irrigatie niet noodzakelijk.

Duurzaamheid is een belangrijk item in het ontwerp. Om het ontwerpproces te ondersteunen is gekozen voor een BREEAM certificering. Het project heeft een BREEAM score van 3-sterren voor het ontwerp en 4-sterren voor de uitvoering. Op de gebieden energie, water en management scoort het ontwerp goed, met name het contact met omwonenden is volledig verweven in het proces.

BREEAM is onderdeel van de totale integrale duurzaamheidstoets. Het ontwerp van de procesinstallatie en het wateraanvoerplan is hier een onderdeel van. De installaties van de kantoren en kantine zijn zelfvoorzienend. De koude van het proceswater en de betonnen kelders wordt door de warmtepomp omgezet naar warmte en koude voor de verblijfsruimten. PV-cellen zorgen voor elektriciteit.

 

Drinkwaterproductiebedrijf Kolff

Ontwerp drinkwater productiebedrijf bij Waardenburg. Voor de vervanging van de huidige zuiveringsinstallatie is er een nieuwe installatie ontworpen. IA Groep heeft opdracht gekregen voor de volgende werkzaamheden: definitief ontwerp, bestek, detailleren en toezicht op de bouw.

Drijvende woningen Ohé en Laak

Dit project bestaat uit 16 drijvende woningen en 16 amfibische woningen. Vier steigers verbinden elk acht woningen. De eerste vier woningen aan elke steiger zijn gesitueerd op het land. Als het waterniveau stijgt zullen ze gaan drijven. De ander vier, aan de kop van de steiger, zijn permanent drijvend.

De woningen zijn V-vormig gesitueerd om maximaal uitzicht vanuit de woning te creëren. Daarnaast zijn de balkons op de hoeken richting het water gesitueerd.

Het drijflichaam bestaat uit een betonnen bak die werkt volgens de wet van Archimedes. Er is gekozen voor een houtconstructieopbouw om het eigen gewicht laag te houden. Tussen de betonnen bak en de opbouw zijn houten kolommen geplaatst met daartussen raampartijen. Om de golfslag te breken is de betonrand 600+ waterniveau gelegd. De kap is schuin gericht naar de waterzijde en refereert naar zeilen.

Drijvende en amfibische woningen Maasbommel

In Maasbommel aan de recreatieplas De Gouden Ham zijn de eerste amfibische woningen van Nederland te vinden. In totaal kijken 46 woningen twee aan twee uit over het water.

Er zijn twee type woningen in dit project: permanent drijvende woningen die door middel van een betonnen drijflichaam op het water liggen en amfibische woningen die alleen gaan drijven wanneer gemiddeld eens in de twintig jaar het waterniveau extreem stijgt. Deze huizen rusten met een betonnen drijflichaam op een fundament van betonpalen en worden met hoog water verticaal geleid met forse stalen palen. De aansluitingen voor gas, water, riolering en electra zijn flexibel en blijven functioneren bij hoog water. In februari 2011 zijn de amfibische woningen voor het eerst bij hoog water beproefd.

Factor Architecten en Dura Vermeer hebben de vakprijs Water Wonen & Ruimte Award gewonnen met dit project. Deze prijs werd uitgereikt tijdens het Nationaal Water Wonen & Ruimte Congres op 8 september 2010 in Almere. De jury wees in de categorie ‘gerealiseerd’ de Gouden Kust als winnaar aan, mede vanwege de grote iconische waarde van het project.

Brede school St. Martinus Oud-Zevenaar

Brede school St. Martinus is een transparante en overzichtelijke school met een huiselijke sfeer. De brede school heeft een centraal hart dat zich opent naar de omgeving als een uitnodigend gebaar. Vanuit de aula is rondom zicht op het onderwijs in de lokalen en op het groen in de omgeving. Naast de aula ligt het speellokaal. Door het koppelen van beide ruimten ontstaat een grote ruimte voor voorstellingen. De trap doet hierbij dienst als tribune. Aan de aula grenzen twee leerpleinen: dynamische plekken waar leerlingen uit verschillende klassen elkaar ontmoeten en die tevens gebruikt worden voor de buitenschoolse opvang. In de school zijn diverse werkvormen mogelijk. Naast klassikaal werken is er meer ruimte voor individueel onderwijs of het samenwerken in groepen. Er valt van alles te ontdekken, bijvoorbeeld in de mediatheek of in het theater. Doorlopende leerlijnen zijn niet geforceerd, maar vanzelfsprekend, omdat school en kinderdagopvang echt één zijn. Het kleurconcept is bepaald vanuit de visie van het team ‘natuurlijk, ontmoeten en huiselijk’. De lokalen zijn voorzien van een eigen herkenbare inrichting en kleur. Er is bovendien veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout.

Het opvallend gekleurde speellokaal vormt een geheel met de speelruimte buiten. De kinderen spelen en ontdekken samen onder de bomen op het grote speelplein. Het uitgangspunt voor het ontwerp van de buitenruimte was het behoud van de kwaliteiten van het bestaande groen. Het gebouw is hierdoor in twee lagen ontworpen. Een groot deel van het terrein is opgehoogd, maar niet ter plaatse van bomen. Hierdoor zijn speelse hoogteverschillen ontstaan.

In overleg met de opdrachtgever en gebruikers zijn bewuste keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Hoewel er geen extra budget was, is het gelukt veel extra’s te realiseren die zowel de duurzaamheid als de onderwijskwaliteit ten goede komen, waaronder een zeer energiezuinige luchtbehandelingsinstallatie met wtw, een verbeterde luchtkwaliteit, volledig automatische zonwering en een lage temperatuur vloerverwarming. Het gehele gebouw is uitgevoerd als flexibel casco zonder dragende wanden tussen de lokalen, gericht op toekomstige veranderingen in het onderwijs.

In het kader van de exploitatielasten en onderhoud is gekozen voor degelijke, onderhoudsvrije afwerkingen in het interieur en een robuust bakstenen exterieur. In combinatie met het moderne, energiezuinige installatieontwerp worden de beheerskosten zo veel mogelijk beperkt. Het project is uitgevoerd als total engineering opdracht.