Onderhoud/Renovatie

VSO Briantcollege Bethaniënstraat Arnhem

Het gebouw van de voormalige Katholieke Pedagogische Academie uit 1970 heeft een ingrijpende verbouwing ondergaan. Met een vernieuwing van vrijwel het gehele interieur en een grondige opwaarding van de buitenzijde, is het gebouw beschikt gemaakt voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 4) op VMBO-niveau. Deze invulling is tijdelijk. In het ontwerp is al rekening gehouden met een volgende aanpassing van het gebouw ten behoeve van onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking.

In de buitengevels zijn de kozijnen vervangen en binnen is een nieuwe indeling gecreëerd. Het gedateerde interieur heeft plaats gemaakt voor een nieuwe indeling met toepassing van duurzame materialen in lichte en frisse kleuren. Door het toepassen van veel glas in de binnenwanden zijn lange zichtlijnen ontstaan en is het daglicht ver in het gebouw gehaald. Ook de installaties zijn geheel vernieuwd. Dit alles heeft geresulteerd in een “nieuwe” frisse school welke in zijn geheel voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van licht- en luchtkwaliteit.

Tandartsenpraktijk Kerkdriel

Aan het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel is deze tandartspraktijk gevestigd in een bestaand pand.
Het gebouw is uitgebreid met een vleugel aan de achterzijde, waar de meeste behandelkamers zijn gerealiseerd. Het geheel nieuwe interieur straalt licht en rust uit.
De behandelkamers zijn via een intern tweede circuit met elkaar verbonden, zodat de tandartsen en assistentes van kamer naar kamer kunnen zonder via de gang of wachtruimte te moeten lopen.
Het bestaande pand is aan de pleinzijde nauwkeurig teruggebracht in de oorspronkelijke staat, inclusief de weer herstelde voorgevelindeling.

Renovatie woningen Vergert-Zuid Duiven

Renovatie 136 woningen Droo-Zuid Duiven

Dit project omvat de renovatie van 136 woningen in de wijk Droo-Zuid te Duiven.

Op wijkniveau zijn verschillende kleuren per blok toegepast (oranje-groen-blauw). Hierdoor is de herkenbaarheid vergroot.

Op woningniveau is de herkenbaarheid en daarmee de individuele uitstraling van de woning vergroot door gebruik te maken van verschillende kleurnuances (bv. lichtgroen – donkergroen).

Groot onderhoud woningen Dieren-Spankeren

Distributiereservoir Vitens Aquaterp

Distributiebedrijf Aquaterp te Lelystad is compleet vernieuwd. Het bestaande gebouw met ondersteunende kantoorfuncties voldeed niet meer aan de eisen. Omdat in het bestaande gebouw veelvuldig asbest is verwerkt was renovatie geen optie.

Factor Architecten heeft in opdracht van Vitens een locatieonderzoek gedaan. Het onderzoek heeft geresulteerd in een drietal concepten op drie verschillende locaties. Aan de hand van het programma van eisen en ervaringen is de omvang van het gebouw bepaald. De drie concepten zijn in een massastudie gepresenteerd. Samen met Vitens is uit deze concepten een specifieke locatie gekozen. Het gekozen ontwerp heeft een duidelijke relatie met de omgeving. Het terrein heeft een groene uitstraling en achter op het terrein ligt een aangeaarde rein waterkelder. Dit thema is doorgezet in de architectuur.

Door het gebouw in drie massa’s te verdelen, kreeg het de maat van de omgeving. Elke massa heeft zijn eigen functie. Aan de achterzijde ligt een garagebox met ondersteunende functies. De massa in het midden is het productiegedeelte. Aan de voorzijde van het gebouw is de blauwe, markante toren geplaatst. Hier zijn de kantoren gesitueerd. De blauwe toren is een knipoog naar de gesloopte blauwe toren van het verleden. De drie massa’s zijn verbonden door een rondomliggend grondlichaam, om zo de groene omgeving te versterken. Door het grondlichaam door te zetten naar de eerste verdieping oogt het gebouw kleinschalig. Het gebouw heeft een betonnen draagconstructie. De toren is voorzien van houtskeletbouw wanden.

Het interieur van Aquaterp is sober en doelmatig. De toepassing van materialen is grotendeels voorgeschreven in standaarden van de opdrachtgever. In de pompenruimte heeft de industrie-uitstraling de overhand. Door toepassing van houtwolcementplaten wordt het geluid gereduceerd. De platen zijn subtiel aan het plafond bevestigd. De kleurstelling van de leidingen, pompen en hydrofoorketels zijn rustig en herkenbaar.

De kantoortoren is aan de buitenzijde afgewerkt met Raficlad. Dit is een composiet plaat en vervaardigd in dezelfde plaats, Lelystad. Het geeft de toren een memorabele uitstraling. De blauwe kleur en de transparantie van het gevelmateriaal zijn een verwijzing naar water. De kantoren zijn sober en functioneel uitgevoerd. De besturingsruimte heeft geen ramen. Om toch daglicht in de ruimte te krijgen is deze voorzien van solartubes.