Diensten

IA Bouwkunde heeft de volgende expertise:

– Aanvraag van omgevingsvergunning:
voor kleine en grote projecten in woningbouw, utiliteit en industrie.
– Het maken van kostenramingen:
in verschillende fases van het bouw- en ontwerpproces worden er kostenraming en investeringsoverzichten gemaakt.
– Het maken van renovatie- en onderhoudsplannen:
het begeleiden en voorbereiden van diverse renovatieprojecten. Het maken van exploitatieberekeningen in het kader van gebouwbeheer.
– Uitwerken van bouwplannen en bestekken:
volgens prestatie-eisen of volgens een programma van eisen zoals aangegeven in het ontwerp van de architect.
– Bouwplantoetsing:
het toetsen van bouwaanvragen en constructieberekeningen voor gemeenten.
– Ontwerpen van draagconstructies:
in beton, hout en staal, vanaf de eerste schets tot en met de omgevingsvergunning en de werktekeningen.
– Contractvorming, advies en beoordeling:
contractvorming voor een bouwproject; advies over aanbesteding en vergunning; beoordeling van offertes en prijsonderhandelingen.
– Directievoering en toezicht op de uitvoering.