Nieuwsbericht

Winnaar Gouden Kikker Award 2015

Gouden Kikker Award webOns project Vitens Vechterweerd wint de Gouden Kikker Award 2015 . De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd congres op 12 november.

De Gouden Kikker Award is een initiatief van ABC Nova om de ontwikkeling van duurzaam bouwen te stimuleren. De prijs wordt toegekend aan bouwprojecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Gouden Kikker award
Samen met 3 andere bedrijven was IA Groep genomineerd voor de top 4. De inzendingen zijn op de onderstaande punten beoordeeld.

  • Vernieuwend/Innovatief
  • Opschaalbaar
  • Betaalbaar (financieel haalbaar zonder subsidie)
  • Realiseerbaar (binnen de Nederlandse wet- en regelgeving)
  • Motiverend/inspirerend
  • Samenwerking (vernieuwende samenwerkingen waardoor innovatie tot stand komt)

Jury commentaar

Bij het winnende project Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd ziet de jury de integratie van het gehele ontwerp in de omgeving, van een probleem een kans maken, interactie met de omgeving en het betrekken van burgers bij dit project als zeer sterke pluspunten en maakte dit het onderscheid om dit project tot de winnaar te bestempelen.

Vechterweerd

Drinkwaterbedrijf Vitens ontwikkelde, samen met ons, een duurzaam drinkwaterproductiebedrijf in het waterwingebied Vechterweerd, op de zuidoever van de Vecht in de gemeente Dalfsen. Factor Architecten en IA Groep maakten voor deze locatie het integrale ontwerp. Ook toekomstige uitbreiding (een tweede gebouw) werd mee ontworpen in een totaalconcept. Het uitgangspunt voor het ontwerp was de landschappelijke inpassing.

 Award

Integraal ontwerp van IA Groep ontvangt BREEAM certificaat ‘excellent’

IA Groep maakte het integrale ontwerp voor het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd van Vitens. Uitgangspunten voor het ontwerp waren inpassing in het landschap en duurzaamheid. Aan de Vecht in Dalfsen staat nu een bijzonder gebouw dat opgaat in de natuur. Vechterweerd is duurzaam gebouwd en bevat een geavanceerde zuiveringsinstallatie.

Met de opening op 9 oktober en een open dag op 10 oktober presenteerde Vitens Vechterweerd aan belangstellenden. De nieuwe locatie zal via oeverfiltratie drinkwater gaan maken uit de Vecht en is door de Dutch Green Building Council bekroond met het BREEAM certificaat ‘excellent’ voor duurzaam bouwen. Bij de opening werd het BREEAM certificaat door bouwbedrijf Salverda en IA Groep aan Vitens uitgereikt. Vechterweerd is het eerste Nederlandse drinkwaterproductiebedrijf dat BREEAM gecertificeerd is.

Duurzaam

Het gebouw en de installaties zijn duurzaam en energiezuinig ontworpen door IA Groep. Voor de gevelmaterialen is zeer duurzaam Accoya-hout en beton gebruikt en er zijn duurzame toepassingen gerealiseerd zoals eigen energieopwekking, het hergebruik van koude en warmte uit het proces, isolatie op maat en een onderhoudsvriendelijk ontwerp.

Landschappelijke inpassing

Vechterweerd web-7Bij het ontwerp is rekening gehouden met het landschap. De vleugels van het gebouw tillen het maaiveld omhoog en gaan een relatie aan met de dijken van de Vecht. In de gevel en op het dak zijn natuurlijke materialen toegepast, om zo de relatie met de omgeving aan te gaan. De gevel is onderhoudsvrij en het met grassen begroeide dak vraagt weinig onderhoud. Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen. Hierdoor worden flora en fauna gestimuleerd en wordt de natuurontwikkeling versterkt. Het omringende terrein wordt op natuurlijke wijze begraasd door galloway-runderen.

Samenwerking

De omgeving was nauw betrokken bij de totstandkoming van Vechterweerd. Zo is er een wateraanvoerplan ontwikkeld met de industrie en Waterschap om de Vecht schoner te krijgen en verdroging in de omgeving tegen te gaan. Daarnaast zijn de direct omwonenden van de nieuwe drinkwaterproductielocatie en de gemeente Dalfsen zeer nauw betrokken geweest bij het hele ontwerpproces en bij het maken van keuzes hierin. Tijdens de bouw werden de omwonenden voortdurend geïnformeerd over de voortgang.

BREEAM

Om het ontwerpproces en de uitvoering te ondersteunen is gekozen voor een BREEAM certificering. Dit is een internationale duurzaamheidcertificering voor nieuwbouw en verbouw. Vechterweerd heeft eerder al een BREEAM score van ‘very good’ (3-sterren) voor het ontwerp behaald en nu dan een score van ‘excellent’ (4-sterren) voor de uitvoering. Bij het ontwerp, de engineering, constructie en realisatie scoorden de gebieden energie, water en management hoog.

Impressie vanuit de lucht

Foto’s en video

Zonnestroom op MFA Pelkpark Winterswijk

Zonnestroom MFA Pelkpark Winterswijk

Een hele dag en nacht computeren met 3 kWh. De leerlingen van de basisscholen de Kolibrie en de Bataaf kunnen heel wat uren achter de computer zitten, want met de nieuwe zonnepanelen op hun school wordt circa 40.000 kWh per jaar opgewekt.

De panelen zijn onlangs geplaatst op het dak van het begin 2015 in gebruik genomen MFA Pelkpark. Met de opwekking van energie door de 182 zonnepalen wordt jaarlijks een beperking van de CO2 uitstoot gerealiseerd van 18.000 kg. Hiervoor zouden anders 910 bomen een jaarlang moeten groeien, om deze CO2 uitstoot in hun biomassa op te nemen.

 

De zonnepanelen op het dak zorgen niet alleen voor zelfopgewekte duurzame energie, maar ook voor besparingsmogelijkheden. Een informatiedisplay geeft inzicht in de prestaties van de installatie, zoals hoeveel stroom er opgewekt wordt en de besparing aan CO2 uitstoot.

De nieuwbouw is door IA Groep integraal ontworpen. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde (constructie), IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan dit project gewerkt.

© fotografie DVEP

Brochure Duurzaam Mondial

Duurzaam MondialHet nieuwe Mondial College aan de Meeuwse Acker in Nijmegen is een duurzame school. De locatie, het gebouw, de materialen en de toegepaste constructies en installaties staan in het teken van duurzaamheid.

De school is trots op dit duurzame gebouw en wil graag wat laten zien van deze duurzaamheid en hoe het tot stand gekomen is. In de brochure, die IA Groep voor het Mondial gemaakt heeft, is het allemaal te lezen.

Het Mondial is een van de eerste schoolgebouwen in Nederland dat een BREEAM duurzaamheidlabel gaat halen. BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Het duurzaamheidcertificaat wordt binnenkort verwacht.

IA Groep heeft het Mondial College integraal ontworpen. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde, IA Elektrotechniek en IA Werktuigbouw het complete ontwerp verzorgd en de uitvoering begeleid.

Nieuwbouw regelstation Harich

In opdracht van Liander begeleidt IA Bouwkunde de bouw van het regelstation (RS) in Harich, Friesland. IA Bouwkunde is verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht houden tijdens het hele traject.

Aan de Westerein te Harich gaat Liander een nieuw regelstation realiseren. Het nieuwe station is nodig omdat het huidige station in Hemelum sterk verouderd is en onvoldoende toegerust is voor de toekomstige elektriciteitsbehoeften. Het nieuwe regelstation zal door middel van twee voedingskabels worden aangesloten.

In het regelstation Hemelum staat een verouderde 10 kV-installatie. Voor deze installatie wordt het op termijn lastig om onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. Ook het op afstand bedienen is op dit moment niet mogelijk, maar voor de bedrijfsvoering van Liander is dat wel wenselijk. Daarnaast is de regeltransformator in Hemelum niet geschikt voor het aansluiten van veel decentrale opwekking van elektrische energie (bijvoorbeeld met windmolens, zonnepanelen of WKK-installaties). Ook de belasting op het regelstation nadert zijn maximum. Dit betekent dat nieuwe aansluitingen of een toename van de belasting door economische ontwikkeling voor het bestaande station Hemelum een beperkende factor gaat worden.

Om de genoemde problemen op te lossen wordt een nieuw 20/20 kV-regelstation gerealiseerd in Harich. RS Harich zal de belasting van het regelstation Hemelum overnemen op een nieuw te leggen 20 kV i-net met daarop aangesloten een aantal 20/10 kV-stations (IDR’en1). De bestaande infrastructuur van Liander wordt hier vervolgens weer op aangesloten.

Met toepassing van deze ringvormige structuren wordt de leveringszekerheid vergroot, waardoor het aantal storingsminuten voor de eindverbruikers zal dalen. Ook vervalt op termijn de functie van regelstation Balk (in Balk) doordat die infrastructuur vanuit het nieuw te stichten regelstation Harich gevoed gaat worden.

Voor het aansluiten van het nieuw te stichten regelstation RS Harich zijn twee nieuwe 20 kV-voedingskabels vanuit onderstation Lemmer nodig. Parallel aan het stichten van RS Harich is Liander bezig met een project om op onderstation Lemmer 20 kV te realiseren. In samenwerking met netbeheerder TenneT wordt dit onderstation uitgebreid met onder andere twee transformatoren en een nieuwe installatie.

Met deze genoemde uitbreidingen en vervangingen worden de leveringszekerheid en capaciteit in Zuid West Fryslân vergroot en beter afgestemd op de (economische) groei. De installaties en aangesloten netten worden gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor een moderne bedrijfsvoering en toename van decentrale opwekking van elektrische energie.

Bron: Bestemmingsplan RS Harich

RS Harich

Inpassing Harich

Regelstation Harich

 

Mondial College – officiële opening

Afgelopen augustus is het Mondial College in Nijmegen in gebruik genomen. De school biedt plaats aan 800 vmbo-leerlingen. Op 28 november 2014 was de officiële opening voor genodigden, waaronder IA Groep.

Na een aantal toespraken en een lezing over motivatie bij pubers was het tijd voor het onthullen van het nieuwe logo. Nadat een leerling door het nieuwe logo sprong, was de opening een feit.

Het Mondial college is door IA Groep integraal ontworpen. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde, IA Elektrotechniek en IA Werktuigbouw het complete ontwerp verzorgd. Duurzaamheid vormde een belangrijk aspect bij het ontwerp. Het Mondial College is dan ook een van de eerste schoolgebouwen in Nederland dat is ontworpen volgens de BREEAM methode. Dit is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.

Als educatieve bijdrage en om de bewustwording van het duurzame schoolgebouw te stimuleren hebben IA Groep en de bouwende bedrijven, Muller, Megens en Unica, een aantal infographics cadeau gedaan. Op deze infographics is te zien welke facetten meespelen bij de duurzaamheid, zoals energie (zonnecellen), bouwkundige schil (isolatie), maar ook ecologisch en biologisch (groen dak, zwaluwkasten). Daarnaast geven de infographics ook extra punten bij de BREEAM certificering.

Opening Mondial Mondial
Mondial College Opening Mondial College
Infographic Mondial College

Oplevering nieuwbouw MFA Winterswijk-Oost

Op 6 november werd de multifunctionele accommodatie (MFA) in Winterswijk opgeleverd. Het gebouw kan nu ingericht worden en de aanleg van het schoolplein wordt afgerond.

De nieuwbouw is door IA Groep integraal ontworpen. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde (constructie), IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan dit project gewerkt. In het MFA Winterswijk zullen OBS de Kolibrie en de Prins Willem Alexanderschool worden gehuisvest. Daarnaast wordt de plaatselijke muziekvereniging Excelsior vaste gebruiker met een aantal eigen ruimtes in het gebouw.

Het MFA is gelegen in het Pelkpark, middenin de wijk Pelkwijk en huisvest twee basisscholen en een gymzaal. Omdat het middenin een park ligt bestaat het gebouw alleen uit voorgevels. Middenin het gebouw liggen naast elkaar de gymzaal en het speellokaal. Hieromheen is een verkeersruimte gesitueerd die alle gebruikers met elkaar verbindt. Zalen en verkeersruimte vormen samen het hart van het MFA. De baksteengevel omhult dit hart waarachter lokalen en andere ruimtes schuilgaan. Aan de parkzijde is een opening, waardoor er vrij zicht is vanuit de zaal naar het park en vice versa.

De verschillende diktes baksteen en variatie aan perforaties geven het metselwerk een stevig doch speels karakter. Het geheel wordt omlijnd door een prefab betonnen kroonlijst die meebeweegt met de hoogteverschillen. De afgeronde hoeken maken dat de openbare ruimte om het gebouw heen vloeit. Samen met de gemeente, de scholen, de buurt en bureau We love the city is deze openbare ruimte vorm gegeven.

In het bouwplan is ruimschoots aandacht besteed aan duurzaamheid, zoals een goede isolatiewaarde van het gebouw, CO2-gestuurde ventilatie, LED-verlichting, sensorgestuurde kranen etc. Vanaf januari 2015 wordt de school in gebruik genomen. De officiële opening is in februari.

Nieuwbouw reinwaterreservoir Spannenburg Vitens

IA Groep heeft middels een aanbesteding de engineering voor de nieuwbouw van een reinwaterreservoir op de locatie Spannenburg Vitens gewonnen. Door de uitbreiding heeft Vitens een grotere buffer, om de levering beter te kunnen garanderen. Het reservoir, met een inhoud van circa 3000 m3, zal conform de bestaande stalen tanks een ronde vorm krijgen en wordt aangesloten op de bestaande infrastructuur.

Spannenburg Vitens