Nieuwsbericht

B2B de Liemers met lezing van IA Groep

B2B de Liemers


Op dinsdag 19 april vindt B2B de Liemers plaats. Dé beurs voor ondernemers in de Liemers.

De beurs biedt een informatief, inspirerend, interactief en sterk verbindend programma. Naast het netwerken en kennismaken met ondernemers is er een compleet scala aan workshops, lezingen, brainstormsessies en een debat.

Ook IA Groep is op de beurs aanwezig. U kunt (nader) kennis met ons maken. Wij vertellen u graag wat u van ons, als multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau, kunt verwachten. U vindt ons op stand 37.

Lezing: Uniek project – flexibel, drijvend recreëren

Recreatiewoning De Lotus

Laat u meenemen door architect Hayke Zweede van Factor Architecten (onderdeel IA Groep). Hij vertelt welke mogelijkheden het water ons geeft om te recreëren. Als voorbeeld de Lotus, een drijvende woning van EPS (piepschuim). De Lotus is zo ontworpen dat hij volledig zelfredzaam is voor een week. Een uniek project van Liemerse bedrijven.

Klik op de button om u aan te melden voor de lezing. Deze zal circa 30 minuten duren.

button

 

 

Data
19 april 2016
12.00 – 22.00 uur Beursvloer IA Groep, stand 37
17.00 – 18.00 uur Lezing IA Groep, zaal 1
Locatie
Makro Kerstpakketten
Dijkgraaf 21
6921 RL Duiven

Voortgang nieuwbouw zuiveringsstation Schuwacht – Oasen

Schuwacht Kinderdijk

Momenteel wordt er in Krimpen aan de Lek, tegenover de Kinderdijk, hard gewerkt aan het gebouw voor de nieuwe zuiveringsinstallatie voor het drinkwaterbedrijf Oasen.

Verbeteren waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te verbeteren bouwt Oasen dit nieuwe zuiveringsstation met een drinkwaterzuivering op basis van de techniek Reverse Osmosis (membraanfiltratie). Hierdoor kan Oasen in de komende jaren zacht water leveren aan de gemeenten Ouderkerk, Nederlek en Krimpen aan den IJssel. Met membraanfiltratie is Oasen gelijk voorbereid op toekomstige bedreigingen van de bron van ons drinkwater, zoals verzilting door klimaatsverandering. Voordat de zuivering door membraanfiltratie toegepast wordt, wordt er eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar deze voor Oasen nieuwe techniek van drinkwater maken.

Bouw

In oktober is gestart met de bouw. Aangezien er op een kwetsbaar waterwingebied gewerkt wordt zijn er strenge veiligheidsmaatregelen genomen om de waterkwaliteit in de bodem te garanderen. Omdat een sondering in een vroeg stadium het waterwinproces zou verstoren, is gekozen om de heipalen met een overlengte te bestellen. Het bleek dat de palen drie meter te lang waren. Nadat de palen gesneld waren, werden de funderingsbalken gemaakt waar de vloer op zou komen.

Schuwacht palen

Nadat vlak voor de kerstdagen het beton voor de begane grondvloer was gestort, is het gebouw in de eerste twee weken van het nieuwe jaar de lucht in geschoten. In een week tijd is de hele staalconstructie geplaatst en gemonteerd.

Schuwacht staalconstructie  Schuwacht staalconstructie 2

Dit magische beeld was echter van korte duur, want in de week erna werd dit stalen skelet alweer bekleed met stalen binnengevel- en dakbeplating. Als een niet te stoppen trein werd er direct daarna begonnen met de kalkzandsteen lijmblokken, de gevelisolatie, het gevelmetselwerk en de dakbedekking. Momenteel wordt hier nog steeds aan gewerkt. Helaas heeft de harde wind en de vele regen van de laatste dagen wat vertraging opgeleverd voor de dakdekkers. Aangezien IA Groep ook scherp toeziet op de veiligheid konden we het niet toe laten dat de dakdekkers van het dak zouden waaien.

Schuwacht gevel 2

Schuwacht

De rest van de gevelbeplating wordt gemonteerd waardoor het gebouw al meteen zijn definitieve uiterlijk heeft. Aan de binnenzijde wordt inmiddels ook gewerkt door de E- en W-installateurs (Elmon en Logisticon). Als het gebouw wind- en waterdicht is zullen de installateurs pas echt beginnen!

Video Oasen

Certificaat duurzaamheid voor Mondial College

Uitreiking door wethouder Harriet TiemensHet Mondial College in Nijmegen is de eerste VO school met een duurzaamheidscertificaat. Door slimme investeringen in duurzaam bouwen is het BREEAM-NL Good nieuwbouw oplevercertificaat behaald.  Op 17 februari werd het certificaat uitgereikt door wethouder Harriet Tiemens van Nijmegen.

IA Groep en Factor Architecten hebben de voorbereiding van de certificering begeleid en maakten samen met de opdrachtgever bewuste, duurzame keuzes. Zoals de toepassing van bodemwarmte en -koeling, vegetatiedaken en zonnecellen in het glazen dak van het atrium.

Ook de bouwkundige uitwerking en materialisering zijn uitgebreid tegen het licht gehouden. Om zo duurzaam mogelijke keuzes te maken op het gebied van onder andere milieubelasting bij bouw en sloop, energiegebruik en toekomstwaarde.

Verder was IA Groep verantwoordelijk voor de hele projectbegeleiding. Vanaf visie en programma van eisen tot aan de uitvoering, evenals alle facetten van het ontwerp.

Kleurgebruik
Het gebouw bestaat uit drie bouwblokken met daarin de theoretische leerweg van het VMBO en de praktijkgerichte sectoren Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Ieder bouwblok heeft een eigen kleur metselwerk en elke afdeling een eigen kleur vulling in de aluminium profielen. Ook in het interieur is die kleur doorgevoerd in onder andere de vloerbedekking en de wandafwerking.

Afdelingen met etalages School met links het sportgebouw

De blokken worden met elkaar verbonden door de tweede verdieping. Deze bovenste laag, met een compositie van alle afdelingskleuren, herbergt de gemeenschappelijke theorie- en praktijklokalen en staffuncties. Ook in het sportgebouw tegenover de school komen de afdelingskleuren terug.

Atrium met zonnepanelenGlazen elementen
In de ruimte tussen de vleugels van het gebouw en onder de overkragende tweede verdieping bevindt zich de ruime aula waarin ontmoeting centraal staat. Deze ruimte heeft door zijn grote glazen pui een fraaie relatie met de buitenruimte en biedt tevens zicht op de verschillende onderwijsafdelingen.

Centraal in het gebouw bevindt zich een driehoekig atrium met een glazen dak. In het glas van dit dak zijn zonnecellen opgenomen, waardoor de duurzame opwekking van energie ook in het gebouw zichtbaar wordt.

Verder heeft iedere afdeling zijn eigen etalage gekregen. Daarin kunnen de leerlingen aan de buurt laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben.

Duurzame keuzes
WKO-installatie Naast de zonnecellen in het atriumdak zijn er talrijke andere duurzame keuzes gemaakt in het ontwerp. Waaronder een WKO-installatie, waterbesparende kranen en toiletten, daglichtgestuurde verlichting.

Ook aan flora en fauna is gedacht. Zo zijn er nestkasten voor gierzwaluwen, staan er bijenkasten op het dak en is de spouw in de buitenmuren bereikbaar voor vleermuizen. De beplanting op en rondom de school is zodanig gekozen dat aanvullende irrigatie niet nodig is.

In de brochure Duurzaam Mondial is alle gebouwinformatie opgenomen.

Inspiratiebijeenkomst BREEAM methode

MondialOp 2 februari waren schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en ketenpartners uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst op het Mondial College in Nijmegen. Deze VMBO school is een integraal project van IA Groep en behaalde het BREEAM certificaat ‘good’.

De bijeenkomst werd gehouden in het leerlingenrestaurant. IA Groep vertelde over de totstandkoming van de duurzaam gebouwde school, waarbij de BREEAM methode is toegepast. Deze methode maakt inzichtelijk hoe duurzaam een nieuwbouw of renovatie is. Ook zonder certificering kan het toepassen van de methode helpen duurzame ambities waar te maken.

Daarnaast is een goede samenwerking met de uitvoerende partijen nodig om duurzaam bouwen te laten slagen. Vandaar dat ook onze ketenpartners aanwezig waren, met wie van gedachten gewisseld kon worden.

Mondial Breeam

Door het delen van onze ervaringen kregen de aanwezigen een idee hoe zij deze methode toe kunnen passen bij hun eigen projecten. Tijdens de rondleiding lieten wij de duurzame materialen en maatregelen zien die toegepast zijn. Zo is er een lichtstraat met zonnepanelen en wordt de bodemwarmte en -koeling benut door een WKO installatie (warmte-koudeopslag).

De genodigden hebben een goed beeld gekregen van wat er mogelijk is bij duurzaam bouwen. We kunnen terugkijken op een geslaagde en inspirerende middag.

 

Watertoren De Meije – Oasen

De MeijeWatertoren De Meije ligt ten noordwesten van Woerden in de Meije. Het is een van de laatste watertorens in eigendom van drinkwaterbedrijf Oasen. De toren is in de regio bekend onder de naam ‘Pietje Potlood’ of ‘Het Zoutvat’ en heeft sinds 2001 de status van rijksmonument. De watertoren werd gebouwd in 1931-1932 en is 58 meter hoog. In 1977 is hij gerestaureerd en werd wit geschilderd in plaats van het ‘oude’ grijs.

Om de kwaliteit van de watertoren te vergroten en een duurzame instandhouding te garanderen overweegt Oasen de toren te herbestemmen. Met het oog hierop is opdracht gegeven aan IA Groep om, in samenwerking met Alba Concepts, een onderzoek uit te voeren naar de kansen voor herbestemming.

Het herbestemmen van watertorens vraagt vaak om forse bouwkundige ingrepen. Het is daarbij belangrijk om het monumentale karakteristieke exterieur en interieur waar mogelijk te behouden. Dit kan op gespannen voet staan met de ingrepen die nodig zijn voor de transformatie. Zo zitten er kleine raampjes in de strakke gevel, die horen bij de stroming ‘nieuwe zakelijkheid’ uit de bouwtijd van de toren.

Watertoren De Meije

Opening MFA De Rosmolen

Trotse sprekers en de laatste steenlegging. MFA De Rosmolen is vrijdag 20 november officieel geopend.

De multifunctionele accommodatie vormt het nieuwe dorpshart. Het MFA is vervangende nieuwbouw voor het bestaande dorpshuis, middenin Beneden-Leeuwen. Het gebouw huisvest een sportzaal, dorpshuiszaal met toneel, vergaderruimtes, brasserie en bibliotheek. Diverse plaatselijke verenigingen zijn vaste gebruiker met eigen opslagruimtes in het gebouw.

Rosmolen

v.l.n.r. Gelders gedeputeerde Jan Markink, Burgemeester Thomas Steenkamp, voorzitter bestuur Rosmolen Gaby Lamers en wethouder Bert van Swam

Na toespraken en een dankwoord voor alle betrokkenen werd de laatste steen onthuld. Genodigden konden het MFA bekijken en elkaar ontmoeten in de brasserie.

Het project is een total engineeringproject van Factor Architecten en IA Groep.

1e paal nieuwe zuiveringsinstallatie Oasen, Schuwacht

De bouw van het nieuwe zuiveringsgebouw van Oasen bij Schuwacht in Krimpen aan de Lek is begonnen. De eerste paal werd ‘symbolisch’ geslagen (23 oktober 2015).

De nieuwe zuiveringsinstallatie bestaat uit een omgekeerde osmose (membraanfiltratie) met automatische reinigingsinstallatie en gaat ervoor zorgen dat de klanten van Oasen zachter water krijgen.

Het gebouw en de procesinstallaties zijn uitgewerkt door het bouwteam, bestaande uit Oasen, Logisticon Waterbehandeling en IA Groep. Het nieuwe gebouw van 20×30 meter komt achter het bestaande zuiveringsgebouw en is ontworpen door Factor Architecten (onderdeel IA Groep). De bouw van de nieuwe zuiveringsinstallatie is in handen van Logisticon.

Bouwteam Schuwacht

Het Schuwacht bouwteam

De nieuwbouw biedt onder andere plaats aan de membraaninstallatie, de pompen, een noodstroominstallatie en een bedieningsruimte voor de procesoperator. Tot 2020 werkt de nieuwe zuivering naast de bestaande installatie. Daarna is het de bedoeling dat de zuivering met membranen al het werk overneemt en de oude installatie uit gebruik genomen wordt.

impressie Schuwacht

Ingebruikname infiltratieproject Vitens Epe

Vitens EpeOp 13 november nam drinkwaterbedrijf Vitens de uitbreiding van het infiltratieproject bij Epe in gebruik. Elk jaar gaat Vitens maximaal 6 miljard liter water infiltreren in het waterwingebied Epe om zo de natuurwaarde van het gebied te behouden en de drinkwaterwinning voor ruim 50.000 omwonenden duurzaam veilig te stellen. Het project is een uniek voorbeeld van duurzame waterwinning: Vitens geeft net zoveel water terug aan de bodem als er opgepompt wordt als drinkwater.

Volledige compensatie

Sinds 1998 compenseert Vitens de effecten van drinkwaterwinning op de grondwaterstand door bij Epe water uit de Klaarbeek en de Verloren Beek terug in de bodem te brengen. Vanwege het positieve effect van dit project heeft Vitens in 2008 met de provincie Gelderland afgesproken om het infiltratieproject uit te breiden. Daarvoor moesten de infiltratievennen uitgebreid worden en een nieuw innamepunt aangelegd worden. Met deze uitbreiding wordt het effect van de drinkwaterwinning bij Epe volledig gecompenseerd. Vitens geeft net zoveel water terug aan de bodem als er opgepompt wordt.

Natuurlijke inpassing

Epe VitensDe vennen zijn zo natuurlijk mogelijk ingepast in het landschap. Het infiltratieproject werd feestelijk in gebruik genomen door Josan Meijers, gedeputeerde Provincie Gelderland, Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe en Jan Aalbers, wethouder Gemeente Epe en Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens.

Duurzame drinkwatervoorziening

Al eerder, in 2014, is een vergelijkbaar infiltratieproject van Vitens in gebruik genomen bij Schalterberg. Voor beide projecten is IA Groep ingeschakeld voor het ontwerp van het pompgebouw en het in- en uitlaatwerk. Op basis van ‘total engineering’ hebben Factor Architecten, IA Bouwkunde, IA Werktuigbouw en IA Elektrotechniek aan de projecten gewerkt.

05

impressie ontwerp Epe